شهرايرانی در سنجش جهانی


پدیدآور: محمدمنصور فلامكی
مترجم: ندارد
تعداد صفحات: 504
شمارگان: 1000
قطع: رحلي
به سال: 1396 / اول
شابک:
قیمت: ‫65000
توضیحات :

فهرست مطالب را در gisoom ملاحظه فرمایید

گزیده‌ای از نوشتار مؤلف در معرفی کتاب:

«خوانش شهرهای ایرانی، امری یکسره بی‌رمزوراز نیست و هر آن‌چه می‌توانی یافت، نه همه‌ی آن است که بر ذات شهر و برکالبد آن، نور می‌تاباند.»

«در نهاد این کتاب، رمزی نهفته است کم‌یابیش شناخته و رسوا: این کتاب می‌خواهد بر دگربودنِ شهر و فضای مدنیِ شهرهای ایران، به زبان و بیان خاص آن‌ها بپردازد و این خود، زاینده‌ی مسأله‌ها و ابهام‌هایی است که ریشه‌ی علمی‌ـ‌دانشگاهیِ جهانی دارند.»

«تاریخ شهرزیستیِ انسان‌ها در مغرب‌زمین ـ یعنی جایی که بیش از هر گستره‌ی زندگی‌شده‌ی دیگراز جهان، زیر پوشش پژوهشی قرارگرفته و از همه‌ی رازورمزهایش در طول تاریخ خبر به میان آورده‌ شده است ـ درنهایت‌امر، گوشه‌ای از جهانِ زندگی‌‌شده‌ی ما را کاویده و همه‌ی آنچه را که می‌بایست، به شناختی متوازی و متقارن به میان نیاورده است تا به ترازی درست ـ در عالم شناخت ـ راه دهد.»

«...و انگیزه‌ی پایه برای به‌سنجش‌بردنِ شهرهای ایران با سایر کشورها، آن بوده که نه به ارزیابی‌های منتهی بر رجحان، بل به شناختی دست‌یابیم که راه‌های پایه‌گذاری و ابزارهای معماری‌ـ‌شهری برای تدوین شرایط مطلوب و حتی آرمانی را بازشناساند.»

«کتاب پیشِ روی بر مجموعه‌ای از دو گونه یافته‌ها یا داده‌های متمایز استوار است: نخست‌ـ آن‌چه از فرهنگ و ادبیات شهرشناختی مغرب‌زمین به‌دست آمده‌اند و دوّم‌ـ نکته‌های برخاسته از شهر ایرانیان که افقی دگر و خاستگاه‌هایی ویژه‌ی خود دارند.»

«کتاب پیشِ روی، شهر را به‌مثابه مکانِ گذار آدمیان می‌بیند؛ ما می‌توانیم در شهرهایی احساس حیات کنیم که نیستند و نیز می‌توانیم، عالمِ خیال خود را درپی شناخت هر صحنه و یا هر رویدادِ نو، ارزیابی کنیم.»

«آنچه نزد ایرانیان ـ از دیرباز تا امروز ـ جاری است، صورت و معنایی دگر دارد؛ نه پرهیزکار و نه گشاده‌دست است؛ نه آمر است و خواستار فرمانبرداری؛ نه سخنگویی است به بیان روز و نه پرهیزکاری خموش. این جوّ اجتماعیِ متفاوت، گونه‌ای متمایز از فضای ساخته‌شده، می‌آفریند.»

«بنگریم که جوّ کالبدی شهرهای ایران ـ و تنها براساس شاخص‌های کاربردیِ شناخته‌شده‌ی قابل رؤیت‌اش ـ جوّ کاربردیِ شهر را به نمایش نمی‌گذارد و اسرار درون‌اش را به زبانی روشن یا تهی از رمزوراز نمی‌نمایاند؛ رازهایی که هم گونه‌گون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و هم پرشمار.»

«کتاب‌های اول و سوم، ضمن پرداختن به سیر تحوّل‌هایی که در طول تاریخ شکل گرفته‌‌اند، از نگاهی تاریخ‌نگارانه جدایند؛ مانند آن‌جا که به سیر تحوّل زیستگاه‌های انسانی، از ناب‌ترین تا پیچیده‌ترین و پیش‌بینی‌ناشدنی‌ترین رویدادهای شهرشناختی می‌پردازد و کمون‌های‌اولیه را رودررویِ ابرشهرها می‌گذارد و این امری است که نمی‌خواهد بار و بینشی تاریخی ـ و متداول ـ را پذیرا شود.»

«چنان‌که از معنای برآمده از فهرست این کتاب می‌توانیم بیابیم، متن حاضر پذیرای آن شده‌است که زمینه‌های دریافت شهر به بیانی متعارف (و جاری در محافل دانشگاهی) را بنمایاند و سپس، به‌مناسبتِ لزوم شناخت علمی‌ـ‌فنّیِ برخی مقوله‌های جاری در همه‌ی شهرهای همه‌ی آدمیان، ابزارهای لازم برای محقّق‌کردن شناختی متفاوت از آن‌چه را در کتاب‌های درسی‌ـ‌دانشگاهیِ جاری می‌آید، فراهم آورد.»