اخبار, معرفی کتاب

معرّفی کتاب معماری و گل

نویسنده، سخنِ کتاب «معماری و گل» را یک اعلان می‌داند؛ درخواستی برای اندیشیدنِ ژرف و ابزارمند و توانمند‌کردسن بینشِ انتزاعی و دعوتی برای خارج شدن از چارچوب های _ اغلب _ خشکِ آکادمیک.

کتاب سه فصل دارد؛ فصل نخست  به کلیّاتی از جهان معماری و گل می‌نگرد؛ فصل دوم با اتّکا بر وجه‌تمثیل تلاش‌می‌کند، مقوله‌هایی را که ذاتی نهان و مروموز دارند، به میدان روزمرّه و ملموسِ آدمیان بیاورد؛ فصل سوم  به نکاتی منوّر است که روی به افقی تازه دارند و پژوهشگران آینده می‌توانند  با پی‌گیری آن‌ها چراغ دانش را روشن نگه‌دارند.
کتاب در جامعیّتش سخنی یگانه دارد و به زبانی علمی_تحلیلی، «ساختار» و «ساختارمندی» را پایه و اساس می‌گیرد تا مقوله‌هایش را شرح‌دهد.

مشخصات کتاب معماری و گل نشر فضا

کتاب معماری و گل نشر فضا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *